Voorwaarden

 • Een cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 • 1 augustus is de peildatum voor de leeftijdscategorie.
 • Een cursusjaar bevat 36 lesweken (OG Rhenen en CultuurKust Nunspeet) of 38 lesweken (Muziekschool Oost-Gelderland en aan huis).

Afmelding voor lessen

 • Afmelding voor een les dient minimaal 24 uur voor de gemaakte lesafspraak te geschieden. Indien de les binnen 24 uur wordt afgemeld, wordt deze in rekening gebracht.
 • Aanvulling voor lesvormen wekelijks les en tweewekelijks les:
  • Bij verzuim van lessen wegens verhindering van de leerling vindt in principe geen restitutie plaats.
   • Lesvorm wekelijks les: Indien rooster technisch mogelijk wordt bij tijdige afmelding de mogelijkheid geboden tot een dubbele les in een volgende lesweek.
   • Lesvorm tweewekelijks les: Indien rooster technisch mogelijk wordt bij tijdige afmelding de mogelijkheid geboden tot het inhalen van de les in een alternatieve lesweek.

Uitval lessen

 • Bij ziekte of verhindering van mijn kant wordt er in overleg een alternatief lesmoment of een dubbele les aangeboden.
 • Bij langdurige uitval van lessen (minimaal 4 weken) van mijn kant wordt er vermindering van lesgeld aangeboden.
 • Ten tijde van thuisisolatie worden de lessen online voortgezet. 

Betaling

 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Lesvormen wekelijks les en tweewekelijks les:
  • U ontvangt maandelijks een factuur met een vast maandbedrag. Dit maandbedrag is het totaalbedrag gedeeld door tien (september t/m juni). Eventuele extra kosten (rieten) komen bovenop dit maandbedrag.
  • Bij start midden in het cursusjaar wordt het totaalbedrag gedeeld door het aantal resterende maanden in het cursusjaar.
  • Er geldt een opzegtermijn van één maand. Het totaalbedrag voor het aantal gevolgde lessen wordt verrekend met het tot dan toe betaalde bedrag.
 • Lesvorm knipkaart:
  • U ontvangt afhankelijk van het aantal lessen één, twee of drie facturen met een vast termijnbedrag. Dit termijnbedrag is het totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen. De facturen worden in september, januari en april verstuurd.
   • 3-6 lessen: 1 termijn
   • 7-12 lessen: 2 termijnen
   • 13-15 lessen: 3 termijnen
  • De knipkaart is een vol jaar (365 dagen) geldig.
  • Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen.
 • Leerlingen woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek (Muziekschool Oost-Gelderland) én lid van een harmonie hebben recht op een tegemoetkoming in lesgeld. Indien van toepassing, neem contact op met mij of met je harmonie over hoe deze subsidie te ontvangen.

Reiskosten

 • Leerlingen bij wie ik aan huis komen betalen een extra reiskostentoelage van €0,25 per kilometer.